Simpsiön ulkoilureitin rakentaminen

Simpsiön alue on kehitetty palvelemaan monipuolisesti eri liikunta- ja virkistyskäyttömuodot huomioiden. Simpsiön alue on ainutlaatuinen Etelä-Pohjanmaalla. Suuret korkeuserot sekä rehevä lehtolajisto tekevät siitä tavanomaisesta metsäluonnosta poikkeavan.

Luontoreittejä kehitetään ja kunnostetaan EU-hankkeilla.  Simpsiön ulkoilureitit -hankkeissa kunnostetaan luontopolkureittejä, niin että jokaisen on helpompi ja turvallisempi liikkua luonnossa. Kunnostetuilla reiteillä liikkuessa myös tietämys alueen luonnosta ja historiasta paranee. Reitit palvelevat mm. päiväkotiryhmiä, koululaisia, perheitä, matkailijoita ja luontoharrastajia.  

Kulkua on ohjattu opasviitoin ja reittimerkein. Kulkemista on helpotettu ja maaperän kulumista estetty rakentamalla pitkospuita, siltoja sekä maastoportaita. Reittien varrella esitellään luontopolkutauluissa alueen luontoa ja historiaa. Reittien varrella on levähdyspaikkoja sekä laavu, josta aukeaa näkymä kunnostetulle Rytilammelle.

Opastaulut reiteille on pystytetty Hiihtomajalle ja Rinnehiihtokeskukseen.

Ensimmäisessä vaiheessa (v. 2008-09) on kunnostettu Piispanpolku Hiihtomajalta Rinnekeskukseen sekä Rytilammen kierros. Jatkohankkeella (v. 2010-11) kunnostettiin ja opastettiin toinen pidempi luontopolkureitti, Kalliomaanpolku sekä reittiyhteys, Tohninpolku Rinnekeskuksesta Wanhaan Karhunmäkeen.

Simpsiön ulkoilureitin rakentaminen hankkeita rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto sekä Lapuan kaupunki. Hankkeen päätoteuttaja on Lapuan kaupunki yhteistyökumppaninaan Etelä-Pohjanmaan metsäkeskus.

Lisätietoja:
Kaupunginpuutarhuri Raija Talvitie 06 4384612, Lapuan kaupunki
Luonnonhoitosuunnittelija Riitta Raatikainen 050 3140440, Etelä-Pohjanmaan metsäkeskus