Besök till Kosolas hus – Vihtoris och Elins berättelse

Det stora österbottniska huset vid Lappo åns strand har en exceptionellt färgstark historia. På aftonen till Finlands självständighet fungerade det som en jägaretapp och en gömställe för vapen. Under de turbulenta första åren av självständighet var det, i och med Lapporörelsen, en fast punkt på den politiska kartan över riket som var känt för alla samtida.

Hurudan man var husets mest kända invånare, Vihtori Kosola?

Hurudant var livet för Vihtori och hans maka Eelin i Kosola?

En omfattande renovering pågår i huset. En del av utrymmen börjar vara färdigställa, i en del fortsätter arbetet. Berättarturer anordnas för grupper, under vilka de också har möjlighet att bekanta sig med de olika stadierna av reparationsarbetet.

Observera att:

  • Du bör vara förberedd med rejäla skor och kläder som lämpar sig för vädret
  • Arbetsplatsen är inte lämplig för små barn
  • Objektet är inte hindersfritt: där finns trappor och trösklar m.m.
  • Vi följer de givna säkerhetsinstruktionerna.

Kan anpassas: enligt gruppens önskemål, t ex genom att lägga till kaffe och/eller måltid i programmet.

Gruppstorlek:

minst 5 personer

Varaktighet:

1 – 1,5 h

Pris:

– 20 personer eller fler 13,10 €/person
– 10–19 personer 23,85 €/person
– 5–9 personer 39,80 €/person

Kontaktuppgifter

Adress

Telefon

E-post

Hemsida

Sociala media

Här finns fler intressanta resmål i Lapua