Dataskydd och cookieinformation

Personuppgiftsansvarig

Namn: VisitLapua
Telefonnummer: 044 438 4582
E-postadress: info@lapua.fi

Person som ansvarar för registerärenden

Namn: VisitLapua
Telefonnummer: 044 438 4582
E-postadress: info@lapua.fi

Dataskyddsombud

Namn: VisitLapua
Telefonnummer: 044 438 4582
E-postadress: info@lapua.fi

Syftet med registret

Personuppgifter som samlas in används för:
För kundidentifiering och hantering av åtkomsträttigheter. För att leverera beställningar från registrerade användare och att underhålla och utveckla kundrelationer.

Underlag för datainsamling och behandling

Kundens uppgifter samlas in och behandlas med kundens samtycke, eller för genomförandet av avtalet med kunden.

Registrets informationsinnehåll

Namn, E-postadress och Telefonnummer

Uppgifternas förvaringstid

Personuppgifter lagras så länge det behövs för att genomföra avtalet med kunden eller för att utveckla kundservicen.

Regelmässiga informationskällor

Uppgifter samlas in:
Från personen själv. Från register som förs av myndigheter, inom de gränser som lagen tillåter (t.ex. ytj.fi).
Regelmässigt utlämnande av uppgifter och översändande av uppgifter utanför EU eller EES
Uppgifter utlämnas inte utanför företaget.

Användning av cookies (kakor)

På vår webbplats använder vi en s.k cookie-funktion. En cookie är en liten textfil som skickas till användarens dator och lagras där, vilket gör det möjligt för webbplatsadministratören att identifiera besökare som besöker webbplatsen ofta, för att underlätta inloggningen för besökare på webbplatsen och för att möjliggöra sammanställning av sammansatt information om besökarna. Med hjälp av denna återkoppling kan vi ständigt förbättra innehållet på våra sidor. Cookies skadar inte användarnas datorer eller filer. Vi använder dem på ett sådant sätt att vi kan erbjuda våra kunder information och tjänster enligt allas individuella behov.

Om användaren som besöker vår webbplats inte vill att vi ska ta emot ovan nämnda information med hjälp av cookies, möjliggör de flesta webbläsarprogrammen att cookie-funktionen kan stängas av. Detta görs vanligtvis i webbläsarinställningarna.

Det är dock bra att ta i beaktande att cookies kan vara nödvändiga för att vissa av de sidor vi upprätthåller och de tjänster vi erbjuder ska fungera korrekt.

Du behöver inte använda cookies, de kan vanligtvis stängas av och tas bort på webbläsarens sekretessflik. Att logga in på onlinetjänster eller andra händelser utan dem kan ibland vara krävande eller omöjligt.
Genom att acceptera analysen accepterar du att Google fungerar som databehandlare.

Du accepterar förfarandet enligt deras integritetspolicy. Vi lagrar besöksdata och punktmätningar utifrån vilka vi vet hur vi ska uppdatera vår tjänst i den riktning som vår kund är intresserad av. Vi samlar inte in någon personlig eller på annat sätt känslig information.

Genom att acceptera användningen av marknadsföringscookies godkänner du att Google fungerar som databehandlare. Du samtycker till att dina besöksdata kan analyseras och lagras för återmarknadsföringsändamål. Denna information som vi samlar in används i Google Ads annonstjänster, vilka möjliggör marknadsföring av våra produkter genom att begränsa distributionen av annonser till t.ex. endast en viss grupp med vissa sökord eller enligt webbplatsbesök i Googles annonskanaler. Det är så vi riktar våra annonser bättre till personer som är mest intresserade av våra annonser. Vi använder reklamtjänster i enlighet med god praxis och följer Googles sekretesspolicy för återmarknadsföring.

Om du inte vill ta emot personliga annonser kan du sluta ta emot dem från Googles tjänster (länk nedan).

https://adssettings.google.com/authenticated

Genom att skicka formuläret via vår webbplats godkänner du att dina uppgifter kan användas för marknadsföring, och du samtycker även till att du kan kontaktas elektroniskt.

Google Analytics används på webbplatsen för webbanalys, Google behandlar denna data på ett GDPR-kompatibelt sätt.

Cookieinformation och återkallning

Google Analytics, Avsluta (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en)

Genom att acceptera cookies ger du oss tillåtelse att använda dina uppgifter enligt ovan.

Skydd av registret

Informationen överförs via en SSL-skyddad anslutning.
Den elektronisk informationen skyddas av en brandvägg, samt av användarnamn och lösenord.

Endast personer som är anställda av den personuppgiftsansvarige och som behöver uppgifterna i sina arbetsuppgifter har tillgång till dem.

Automatiserat beslutsfattande

Automatiserade individuella beslut (artikel 22 i EU:s dataskyddsförordning) fattas inte.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att kontrollera vilka uppgifter om denne som har lagrats i personuppgiftsregistret. En skriftlig granskningsbegäran ska skickas undertecknad till den ansvariga för registerärenden.
Granskningsrätten är avgiftsfri, högst en gång per år.

Den registrerade har rätt att kräva rättelse eller radering av felaktiga eller föråldrade uppgifter eller överföring av uppgifter från ett system till ett annat. Denne har också rätt att begränsa eller invända mot behandlingen av sina uppgifter i enlighet med artiklarna 18 och 21 i EU:s dataskyddsförordning.

Den registrerade har rätt att återkalla det tidigare lämnade samtycket till databehandling eller att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten om ärenden som rör behandlingen av sina personuppgifter.

Den registrerade har också rätt att neka användningen av sina uppgifter för direktmarknadsföringsändamål.


Hälsningar
VisitLapua