Fiske på Lappoån

Lappo å är den bästa harr- och öringsälven i hela regionen Sydösterbotten och Österbotten.

De bästa fångstställena kan hittas längs riksväg 19 hela vägen ända till Kuortane-gränsen; denna region tillhör Tiistenjoki fiskeförenings och Lappo fiskeförenings gemensamma tillståndsområde.

Lappoåns forsar lämpar sig väl för flugfiskare. Lämpliga forsområden för flugfiske är: Huhdankoski, Tampparinkoski, Lankilankoski och Hourunkoski Tiistenjoki: Topparinkoski; Lakaluoma: Kantokoski, Ylikoski samt på fiskeföreningarnas gemensamma vattenområde från Lakapuronsuu till Virttoo regleringsdamm. Forsområdet sträcker sig över nästan 8 kilometer.

Föreskrifter för fiskare:

Eftersom Lappo åns forsar är laxuppfödningsvatten måste alla över 15 år och även över 65-åringar ha tillstånd från sin egen fiskeförening och icke-ortsbor måste ha ett tillstånd för Lappo åns gemensamma tillståndsområde. Med det gemensamma lovet får man fiska ända från riksväg 19 till Kuortane-gränsen. Fångstkvoten är två laxfiskar per dygn. Öringen är fredad under tiden 1.9.–30.11. Minimimåttet för öring med klippt fettfena är 50 cm och för harr 35 cm.

Enligt fiskelagen är maskmete förbjudet i forsar.

Försäljning av fiskelov och kontaktinformation:

Tiistenjoki: Tillståndsautomaten 050 596 0882, Tarina Tupa 06 437 7073

Lakaluoma: K-Extra Pohjasmäki 06 437 7430

Kontaktuppgifter

Adress

Telefon

E-post

Hemsida

Sociala media

Här finns fler intressanta resmål i Lapua