Lappo Konstmuseum

Lappo Konstmuseum ställer ut bildkonst tre gånger om året i sina växlande utställningar. Museets utställningsverksamhet är i stora drag indelad i fyra teman: österbottnisk konst, unga konstnärers produktion, utländsk konst och nationellt betydelsefulla konstnärers produktion.

Lappo Konstmuseum fick sin början med den konst som den Lappofödde vicehäradshövdingen Pauli Laurila donerade till Lappo stad år 1998. Den före detta patronfabrikens ytbehandlingsanläggning, som fortfarande stod oanvänd på Vanha Paukku-området, grundrenoverades till konstmuseum för Laurilas samling. Utställningsverksamheten i Lappo Konstmuseum inleddes 1.10.2006.

Lappo Konstmuseum spelar en viktig roll både lokalt och regionalt, som producent av kulturtjänster, utställare av samtida konst samt upprätthållare av ett mångsidigt samarbetsnätverk.

Inträdet till museet är gratis.

Kontaktuppgifter

Adress

Telefon

E-post

Hemsida

Sociala media

Här finns fler intressanta resmål i Lapua