Lapporörelsens museum

Utställningen ”Viimeistä piirtoa myöten” om Lapporörelsen presenterar historien om den antikommunistiska rörelsen i Finland. Lapporörelsen var ett fenomen som började som en antikommunistisk folkrörelse, som hade sitt ursprung i upplösningen av det kommunistiska ungdomsmötet i Lappo i november år 1929. Utställningen grundar sig på ett urval av bilder och originalföremål. Utställningen omfattar tidsperioden 1929–1944, d.v.s. Lapporörelsens tid fram till slutet av den Fosterländska Folkrörelsens (IKL) verksamhet.

Här finns fler intressanta resmål i Lapua