Stadshuset

Stadshuset i Lappo är byggt under åren 1923–1924. Byggnaden är ritad av arkitekt Matti Visanti. I byggnaden har bl.a. Sparbanken, folkförsörjningen och stiftets domkapitel haft verksamhet.

Kontaktuppgifter

Adress

Telefon

E-post

Hemsida

Sociala media

Här finns fler intressanta resmål i Lapua