Missionens lopptorg

Missionens loppmarknad finns på källarplanet i Pingstförsamlingens bönerum. Den stora, rena och mångsidiga butiksytan på cirka 730 kvadratmeter är ett ställe där du kan hitta förmånliga fynd! Vi hjälper med hemtransporten, fråga mer om tjänsten i vår butik!

Här finns fler intressanta resmål i Lapua