Skörtmuséet

På övre våningen i Juholas huvudbyggnad finns Skörtmuséet, som blev färdigt år 2008 och presenterar den finska väckelsens och byggnadens historia som institut.

Väckelserörelsen är en form av andlighet som är karakteristisk för denna region och som alltid har haft en stor betydelse för regionens utveckling. Väckelserörelsen är dock riksomfattande och syftet med museet är att brett presentera dess ideologi, historiska betydelse och nutid.

Inträdesavgift: frivilligt bidrag / gruppguidning 50 €.

Här finns fler intressanta resmål i Lapua