Det ortodoxa bönerummet

Lappo tillhör den ortodoxa församlingen i Vasa. I Lappo finns ett bönerum som är byggt år 1962. I bönerummet finns det plats för 100 personer. Ungefär 40 personer deltar aktivt i bönerummets verksamhet. Evenemang ordnas i genomsnitt en gång månaden, förutom under den s.k. stora fastan, då evenemang ordnas oftare.

Kontaktuppgifter

Adress

Telefon

E-post

Hemsida

Sociala media

Här finns fler intressanta resmål i Lapua