Kosolas hus

Kosolas hus har fungerat som bondgårdens mangårdsbyggnad, Finlands första landsbygdsbokhandel, affärslokaler, värdshus, jägaretapp, vapengömställe, Lappo-rörelsens huvudkvarter, som nationella Herättäjä-föreningens verksamhetsställe och som bokhandel. Huset byggdes av markhandlaren Anders Wikman år 1861, huset uppfördes på stommen av det förra huset som stått på platsen sedan slutet av 1700-talet. 

Husets historia är mycket brokig. Huset har bebotts, påverkats och besökts av ett stort antal av den tidens mest kända personligheter, såsom Adolf Hägglund, den fula länsmannen från Kauhava, föreningsaktiva Aliina Lahdensuo, författaren Artturi Leinonen, Lapporörelsens ledarfigur Vihtori Kosola samt ett stort antal väckelseledare som författaren Armas Antila och professorn Jaakko Elenius.

För tillfället håller Kosolan Talo Oy på att renovera huset för turismanvändning. De första turisttjänsterna riktade till grupper finns på Kosola Talos hemsida. De första turismriktade tjänsterna för grupper finns på Kosolas Hus webbplats.

Kontaktuppgifter

Adress

Telefon

E-post

Hemsida

Sociala media

Här finns fler intressanta resmål i Lapua